Semināri

Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”

Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju kopš 2015.gada gada rudens regulāri tiek īstenota apmācības Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Kurss sastāv no vairākiem posmiem: e-apmācības daļas, kura saturs ir pieejams Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un klātienes kursa daļas – apmācību semināra, kas tiek organizēts attālināti, tiešsaistē Zoom.

Gan e-apmācības, gan klātienes vai tiešsaistes kursu noslēgumā dalībnieki kārto testus par kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Pēc sekmīgu testu nokārtošanas tiek izsniegts Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic sertifikāts par kursa apguvi.

E-apmācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, amatu, e-pasta adresi. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izsūtīts rēķins un piekļuves informācija e-apmācības uzsākšanai uz pieteikto dalībnieku e-pasta adresēm.

Nākamais četru dienu tiešsaistes apmācību cikls tiks plānots 2024.gada rudenī (datumi tiks precizēti).

Kopējā programmas cena 345 EUR + PVN.

 

Videolekciju piedāvājums AML&CTF jomā

Bez zināšanu apguves apmācību semināros un e-apmācību kursos, Compliance Baltic piedāvā arī dažādus videolekciju kursus. Videolekcijas ir iepriekšsagatavotas, dalībnieks var brīvi izvēlēties to noskatīšanās laiku, dalībniekiem ir pieejamas videolekciju prezentācijas, kā arī nobeigumā tiek prasīts nokārtot pārbaudes testu. Pēc sekmīga testa nokārtošanas, dalībnieks saņem apliecinājuma sertifikātu elektroniskā veidā.
Šobrīd ir pieejamas sekojoša satura videolekcijas:

  • Ievads NILLTPFL problemātikā (1:40h), cena: 25EUR + PVN
  • Patiesā labuma guvējs (1h), cena 25EUR + PVN
  • Mākslas un senlietu jomas riski noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (1h), cena 25EUR + PVN
  • Nekustamo īpašumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai (1h), cena 25EUR + PVN
  • Ikgadējās apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā (divu videolekciju kopums 1:35h, 1:15h), cena 55EUR + PVN
  • Jaunums! Korupcija un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija (1:15h), cena 25EUR + PVN
  • Atjaunots, aktuāls saturs! Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas (1:25h), cena 30EUR + PVN
  • Jaunums! Prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation (1:00h + 0:35h ), cena 55EUR + PVN
  • 8 videolekciju kurss “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”, kopumā 8 akadēmiskās stundas, cena: 124EUR + PVN

Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, maksātāja rekvizītus un interesējošo kursu.
Ja apmācāmo skaits ir lielāks (>5 dalībniekiem), cena tiek izskatīta individuāli.

 

SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, jomas eksperts Sandijs Vectēvs ir sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.
Apmācību programma “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)” ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
Apmācību cena: 124 EUR + PVN
Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.Semināri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā


SIA “Compliance Baltic” AML&CTF jomā rīkoto semināru programmu arhīvs:
2024.gada 8.marts, “Sanctions risk management and sanctions investigation” programma.
2020.gada 4, 11.decembris, apmācību semināra “Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem” programma.
2020.gada 9.oktobris, apmācību seminārs par globālā standarta automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (OECD AEOI /CRS) piemērošanu.
2019.gada 29.novembra, 6.decembra apmācību „Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē”” programma (12 CAMS punkti).
2018.gada 30.novembra, 7.decembra apmācību „NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes “” programma (13 CAMS punkti).
2018.gada 16.marta semināra “OECD CRS praktiskās piemērošanas jautājumi” programma.
2018.gada 23/28.februāra semināra “NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem” programma (programma akreditēta ACAMS ar 8 CAMS punktiem).
2017.gada 17.janvāra semināra “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos” programma.
2017.gada 13.janvāra semināra “OECD CRS praktiskie ieviešanas jautājumi” programma.
2016.gada 15.aprīļa semināra “Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā” programma.
2016.gada 7.aprīļa semināra“AML&CTF aktualitātes MI un ENI speciālistiem”programma.
2015.gada 13.-14.maija apmācību semināra „Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF)”programma.
2015.gada 20.februāra semināra “AML&CTF aktualitātes Baltijas valstīs” programma.
2014.gada 8.maija semināra “AML&CTF aktualitātes” programma.
2013.gada 1.novembra semināra “AML&CTF aktualitātes un situāciju analīze” programma.