Semināri

Praktiskās nodarbības “Patiesā labuma guvēja noskaidrošana”

Patiesā labuma guvēja noskaidrošana ir viens no sarežģītākajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju jomas prasību elementiem. Apgūstot šo prasību jomu tikai teorētiskā līmenī var nebūt iespējams nodrošināt šīs prasības izpildi kvalitatīvi, lai pietiekami mazinātu sava uzņēmuma vai iestādes riskus tikt iesaistītai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai sankciju pārkāpumā. Lai nostiprinātu uzņēmumu un iestāžu darbinieku zināšanas, Compliance Baltic 2023. gadā piedāvā praktiskās nodarbības (darbnīcas) “Patiesā labuma guvēja noskaidrošana“.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā darbs nelielās grupās, kurās dalībnieki centīsies noskaidrot patiesos labuma guvējus konkrētās, dažādas sarežģītības pakāpes situācijās.

Uzdevumi ir īpaši sagatavoti tā, lai dalībnieki nostiprinātu zināšanas visos ar patiesā labuma guvēju noskaidrošanu saistītos aspektos. Praktiskās nodarbības noslēgsies ar kopīgu visu grupu darba rezultātu analīzi.

Grupas darbu vadīs un atbalstīs pieredzējuši jomas eksperti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu praktisko nodarbību procesu, kopējais vienas praktiskās nodarbības dalībnieku skaits nepārsniegs 25 personas.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas “Zoom” platformā un ilgs aptuveni 3 stundas (no 9:00-12:00).
 
Praktisko nodarbību grafiks:.

 • 2023.gada 14.aprīlis
 • 2023.gada 26.maijs
 •  
  Nodarbību cena vienam dalībniekam: 130 EUR + PVN
   
  Pieteikums uz praktiskajām nodarbībām jāsūta uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, maksātāja rekvizītus vai aizpildot pieteikumu tiešsaistē.

   

  Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”

  Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju kopš 2015.gada gada rudens regulāri tiek īstenota apmācības Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā.

  Kurss sastāv no vairākiem posmiem: e-apmācības daļas, kura saturs ir pieejams Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un klātienes kursa daļas – apmācību semināra, kas pulcēšanās ierobežojumu dēļ šobrīd tiks organizēts attālināti, tiešsaistē, vebināra veidā.

  Gan e-apmācības, gan klātienes vai tiešsaistes kursu noslēgumā dalībnieki kārto testus par kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Pēc sekmīgu testu nokārtošanas tiek izsniegts Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic sertifikāts par kursa apguvi.

  E-apmācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, amatu, e-pasta adresi. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izsūtīts rēķins un piekļuves informācija e-apmācības uzsākšanai uz pieteikto dalībnieku e-pasta adresēm.

  Nākamais četru dienu tiešsaistes apmācību cikls notiks 2023.gada 16, 17, 23 un 24.februārīno plkst.9:00 līdz 14:00 .

  Kopējā programmas cena 345 EUR + PVN.


   

  Specializētās apmācības angļu valodā – Sanctions risk management and sanctions investigation

  Vēlies uzzināt vairāk par starptautiskajām sankcijām un nostiprināt savas profesionālās angļu valodas zināšanas?
  Piesakies Compliance Baltic piedāvātajiem apmācību kursiem angļu valodā!

  Mācības notiek attālināti Zoom platformā no 10:00 līdz 16:00.
  Nākamās mācības notiks 2023.gada 6.jūnijā (ja nav sasniegts minimālais dalībnieku skaits, datums var tikt pārcelts uz vēlāku laiku).
  Apmācību cena: 97 EUR + PVN
  Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas formu vai rakstot uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.


   

  Videolekciju piedāvājums AML&CTF jomā

  Bez zināšanu apguves apmācību semināros un e-apmācību kursos, Compliance Baltic piedāvā arī dažādus videolekciju kursus. Videolekcijas ir iepriekšsagatavotas, dalībnieks var brīvi izvēlēties to noskatīšanās laiku, dalībniekiem ir pieejamas videolekciju prezentācijas, kā arī nobeigumā tiek prasīts nokārtot pārbaudes testu. Pēc sekmīga testa nokārtošanas, dalībnieks saņem apliecinājuma sertifikātu elektroniskā veidā.
  Šobrīd ir pieejamas sekojoša satura videolekcijas:

 • Ievads NILLTPFL problemātikā (1:40h), cena: 25EUR + PVN
 • Patiesā labuma guvējs (1h), cena 25EUR + PVN
 • FATF rekomendācijas (2:10h), cena: 30EUR + PVN
 • Ikgadējās apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā (divu videolekciju kopums 2:40h, 0:55h), cena 55EUR + PVN
 • 8 videolekciju kurss “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”, kopumā 8 akadēmiskās stundas, cena: 124EUR + PVN
 • Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, maksātāja rekvizītus un interesējošo kursu.
  Ja apmācāmo skaits ir lielāks (>5 dalībniekiem), cena tiek izskatīta individuāli.

   

  SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

  Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, jomas eksperts Sandijs Vectēvs ir sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.
  Apmācību programma “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)” ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
  Apmācību cena: 124 EUR + PVN
  Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.


   


  Semināri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā


  SIA “Compliance Baltic” AML&CTF jomā rīkoto semināru programmu arhīvs:
  2020.gada 4, 11.decembris, apmācību semināra “Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem” programma.
  2020.gada 9.oktobris, apmācību seminārs par globālā standarta automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (OECD AEOI /CRS) piemērošanu.
  2019.gada 29.novembra, 6.decembra apmācību „Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē”” programma (12 CAMS punkti).
  2018.gada 30.novembra, 7.decembra apmācību „NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes “” programma (13 CAMS punkti).
  2018.gada 16.marta semināra “OECD CRS praktiskās piemērošanas jautājumi” programma.
  2018.gada 23/28.februāra semināra “NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem” programma (programma akreditēta ACAMS ar 8 CAMS punktiem).
  2017.gada 17.janvāra semināra “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos” programma.
  2017.gada 13.janvāra semināra “OECD CRS praktiskie ieviešanas jautājumi” programma.
  2016.gada 15.aprīļa semināra “Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā” programma.
  2016.gada 7.aprīļa semināra“AML&CTF aktualitātes MI un ENI speciālistiem”programma.
  2015.gada 13.-14.maija apmācību semināra „Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF)”programma.
  2015.gada 20.februāra semināra “AML&CTF aktualitātes Baltijas valstīs” programma.
  2014.gada 8.maija semināra “AML&CTF aktualitātes” programma.
  2013.gada 1.novembra semināra “AML&CTF aktualitātes un situāciju analīze” programma.