Semināri

Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”

Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju kopš 2015.gada gada rudens regulāri tiek īstenota apmācības Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Kurss sastāv no vairākiem posmiem: e-apmācības daļas, kura saturs ir pieejams Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un klātienes kursa daļas – apmācību semināra, kas pulcēšanās ierobežojumu dēļ šobrīd tiks organizēts attālināti, tiešsaistē, vebināra veidā.

Gan e-apmācības, gan klātienes vai tiešsaistes kursu noslēgumā dalībnieki kārto testus par kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Pēc sekmīgu testu nokārtošanas tiek izsniegts Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic sertifikāts par kursa apguvi.

E-apmācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, amatu, e-pasta adresi. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izsūtīts rēķins un piekļuves informācija e-apmācības uzsākšanai uz pieteikto dalībnieku e-pasta adresēm.

Nākamais četru dienu tiešsaistes apmācību cikls notiks 2022.gada 6,7,13un 14.oktobrī no plkst.9:00 līdz 14:00 .

Kopējā programmas cena 345 EUR + PVN.


 

Specializētās apmācības angļu valodā – Sanctions risk management and sanctions investigation

Vēlies uzzināt vairāk par starptautiskajām sankcijām un nostiprināt savas profesionālās angļu valodas zināšanas?
Piesakies Compliance Baltic piedāvātajiem apmācību kursiem angļu valodā!

Mācības notiek attālināti Zoom platformā no 10:00 līdz 16:00.
Nākamās mācības notiks 2022.gada rudenī (datums tiks precizēts, kad būs saņemts pietiekams skaits pieteikumu).
Apmācību cena: 97 EUR + PVN
Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas formu vai rakstot uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.


 

Videolekciju piedāvājums AML&CTF jomā

Bez zināšanu apguves apmācību semināros un e-apmācību kursos, Compliance Baltic piedāvā arī dažādus videolekciju kursus. Videolekcijas ir iepriekšsagatavotas, dalībnieks var brīvi izvēlēties to noskatīšanās laiku, dalībniekiem ir pieejamas videolekciju prezentācijas, kā arī nobeigumā tiek prasīts nokārtot pārbaudes testu. Pēc sekmīga testa nokārtošanas, dalībnieks saņem apliecinājuma sertifikātu elektroniskā veidā.
Šobrīd ir pieejamas sekojoša satura videolekcijas:

 • Ievads NILLTPFL problemātikā (1:40h), cena: 25EUR + PVN
 • Patiesā labuma guvējs (1h), cena 25EUR + PVN
 • FATF rekomendācijas (2:10h), cena: 30EUR + PVN
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (2:05h), cena 45.45EUR + PVN
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un sankciju riski (trīs videolekciju kopums 2:30h, 0:30h, 0:15h), cena 55EUR + PVN
 • 8 videolekciju kurss “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”, kopumā 8 akadēmiskās stundas, cena: 124EUR + PVN
 • Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, maksātāja rekvizītus un interesējošo kursu.
  Ja apmācāmo skaits ir lielāks (>5 dalībniekiem), cena tiek izskatīta individuāli.

   

  SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

  Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, jomas eksperts Sandijs Vectēvs ir sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.
  Apmācību programma “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)” ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
  Apmācību cena: 124 EUR + PVN
  Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.


   

   

  SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes”

  Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, Compliance Baltic SIA rīko specializētas apmācības, kuru mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (kā autonoma nozieguma) izpausmēm un aplūkot Finanšu izlūkošanas dienesta 2020.gada publikāciju – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, kā arī šo tipoloģiju praktisko pielietojumu.

  Apmācību mērķauditorija: kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieki, notāri, zvērināti advokāti, citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, zvērinātu revidentu komercsabiedrības un nodokļu konsultanti un citi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti.

  Apmācību cena: 45,45 EUR + PVN
  Pieteikšanās, izmantojot saiti pieteikšanās vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.


   


  Semināri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā


  SIA “Compliance Baltic” AML&CTF jomā rīkoto semināru programmu arhīvs:
  2020.gada 4, 11.decembris, apmācību semināra “Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem” programma.
  2020.gada 9.oktobris, apmācību seminārs par globālā standarta automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (OECD AEOI /CRS) piemērošanu.
  2019.gada 29.novembra, 6.decembra apmācību „Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē”” programma (12 CAMS punkti).
  2018.gada 30.novembra, 7.decembra apmācību „NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes “” programma (13 CAMS punkti).
  2018.gada 16.marta semināra “OECD CRS praktiskās piemērošanas jautājumi” programma.
  2018.gada 23/28.februāra semināra “NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem” programma (programma akreditēta ACAMS ar 8 CAMS punktiem).
  2017.gada 17.janvāra semināra “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos” programma.
  2017.gada 13.janvāra semināra “OECD CRS praktiskie ieviešanas jautājumi” programma.
  2016.gada 15.aprīļa semināra “Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā” programma.
  2016.gada 7.aprīļa semināra“AML&CTF aktualitātes MI un ENI speciālistiem”programma.
  2015.gada 13.-14.maija apmācību semināra „Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF)”programma.
  2015.gada 20.februāra semināra “AML&CTF aktualitātes Baltijas valstīs” programma.
  2014.gada 8.maija semināra “AML&CTF aktualitātes” programma.
  2013.gada 1.novembra semināra “AML&CTF aktualitātes un situāciju analīze” programma.