Naudas atmazgāšanas novēršana

E-apmācības kurss
Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riski

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir noziegums, kurš atstāj lielu ietekmi ne tikai uz kādu atsevišķu valsti, bet tam ir arī globāls efekts. Netīrās naudas aprite veicina korupciju, kropļo konkurenci, vājina finanšu sektoru gan lokālā, gan globālā līmeni. Šī iemesla dēļ cīņā ar noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju tiek mobilizēti ne tikai valsts resursi, bet lielu lomu spēlē arī privātais sektors, īpaši nozīmīga loma ir finanšu sektoram. Sadarbība starp privāto un valsts sektoru ir izšķirošs faktors veiksmīgai šī nozieguma veida apkarošanai.

Lai mazinātu iespēju ļaunprātīgi izmantot finanšu infrastruktūru, vietējo un starptautisko normatīvo aktu un standartu kopums nosaka privātā sektora dalībniekiem pienākumu ieviest adekvātas kontroles un stiprināt kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

SIA Compliance Baltic piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, sniedzot atbalstu klientiem normatīvo aktu prasību noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā nodrošināšanā, vienlaicīgi saglabājot samērīgas izmaksas.

SIA Compliance Baltic nodrošina pakalpojumu pieejamību visās trijās Baltijas valstīs.

AML/CTF e-apmācību risinājumu piedāvājums.