Naudas atmazgāšanas novēršana

E-apmācības kurss
Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riski

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir noziegums, kurš atstāj lielu ietekmi ne tikai uz kādu atsevišķu valsti, bet tam ir arī globāls efekts. Netīrās naudas aprite veicina korupciju, kropļo konkurenci, vājina finanšu sektoru gan lokālā, gan globālā līmeni. Šī iemesla dēļ cīņā ar noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju tiek mobilizēti ne tikai valsts resursi, bet lielu lomu spēlē arī privātais sektors, īpaši nozīmīga loma ir finanšu sektoram. Sadarbība starp privāto un valsts sektoru ir izšķirošs faktors veiksmīgai šī nozieguma veida apkarošanai.

Lai mazinātu iespēju ļaunprātīgi izmantot finanšu infrastruktūru, vietējo un starptautisko normatīvo aktu un standartu kopums nosaka privātā sektora dalībniekiem pienākumu ieviest adekvātas kontroles un stiprināt kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

SIA Compliance Baltic piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, sniedzot atbalstu klientiem normatīvo aktu prasību noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā nodrošināšanā, vienlaicīgi saglabājot samērīgas izmaksas.

Vienkāršākais un ērtākais darbinieku apmācību veids ir izmantot e-apmācību kursu “Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana”, kas pieejams tiešsaistē un var tikt apgūts, brīvi izvēloties apmācību laiku. Kursa saturs ir sagatavots, izmantojot finanšu nozares AML&CTF ekspertu ieguldījumu, kuru gadiem uzkrātā pieredze un zināšanās dod iespēju sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu.
E-apmācību kurss “Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana” ir pieejams latviešu, lietuviešu un igauņu valodā. Apmācību saturs ir pielāgots noteiktās valsts likumdošanai. Kursa saturs ir pieejams arī angļu valodā videokursa “Prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation” veidā.

Kursi ir izstrādāti vienkāršā un saprotamā valodā, sniedz interaktīvu iesaisti un atgriezenisko saiti jau apmācību procesā, kā arī tiek noslēgti ar zināšanu pārbaudi. Katrs students, sekmīgi nokārtojot testu, var saņemt apliecinājumu par zināšanu apguvi. Uzņēmumam ir iespēja jebkurā laikā saņemt atskaites par darbinieku apmācībām un zināšanu pārbaudes rezultātiem.


AML/CTF e-apmācību risinājumu piedāvājums.

Zināšanu apguvi ir iespējams turpināt piesakoties regulāri organizētajos apmācību semināros vai vai iegādājoties specializētas video lekcijas (skatīt semināri)