PPTFP

Nuotolinis mokymosi kursas
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika

Pinigų plovimas yra nusikaltimas, turintis didelę įtaką ne tik vienai kuriai nors šaliai, bet ir darantis pasaulinį poveikį. Nešvarių pinigų judėjimas skatina korupciją, iškraipo sąžiningą konkurenciją, silpnina finansų sektorių vietos ir pasaulio mastu. Todėl kovai su nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimu sutelkiamos ne tik valstybės, bet ir privačios lėšos. Didelį vaidmenį šioje kovoje vaidina finansų sektorius. Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas yra esminis veiksnys, nuo kurio priklauso kovos su šia nusikalstama veika sėkmė.
Siekiant sumažinti piktnaudžiavimą finansų infrastruktūra, vietos ir tarptautiniai įstatymai bei norminiai aktai, taip pat standartai nustato privataus sektoriaus pareigą taikyti tinkamas kontrolės priemones bei stiprinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.

SIA „Compliance Baltic“ užtikrina įvairiapusę bei kokybišką paramą klientams, tinkamai adaptuojant Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, tuo pačiu metu siūlydama paslaugų už patrauklias bei protingas kainas.

SIA “Compliance Baltic” teikia paslaugas visose trijose Baltijos valstybėse.