Korupcijos rizika
cb-02

Korupcijos rizika

Nuotolinis mokymosi kursas


Korupcijos rizika

Vidaus kontrolė yra procesas, kurio metu organizacija taip sudėlioja kasdieninius procesus, kad veiksmingai ir efektyviai vykdytų veiklą ir pasiektų keliamus tikslus. Vienas iš vidaus kontrolės sistemos reikalavimų yra galimo korupcijos ir interesų konflikto rizikos prevencija ar jos minimizavimas.
Nuolatiniai darbuotojų mokymas korupcijos ir interesų konfliktų klausimais yra esminė sąlyga, galinti užtikrinant šių reikalavimų vykdymą, bei tampa puikia priemone, galinčia sumažinti pavojų įmonei būti įtrauktai į korupcines veiklas.
Viešajame sektoriuje taikomas korupcijos prevencijos priemones nustato įstatymai:
-viešojo sektoriaus institucijų vadovai privalo sukurti vidaus kontrolės sistemą bei valdyti korupcijos ir interesų konflikto riziką.
Privačiame sektoriuje reguliavimo sistema nėra tokia privaloma, tačiau reikia žinoti, kad kyšininkavimas yra paplitęs pirkimuose/pardavimuose, tarptautiniuose sandoriuose, įskaitant prekybą ir investicijas. Tai kelia rimtą susirūpinimą, menkina gero viešojo administravimo įvaizdį ir žlugdo ekonominį vystymąsi bei iškreipia sąžiningą konkurenciją.

Tinkama ir visa apimanti korupcijos rizikos valdymo vidaus kontrolės sistema yra institucijos ar įmonės raktas į sėkmę. Vienas iš svarbiausių vidaus kontrolės elementų yra Personalo mokymai.
SIA „Compliance Baltic“ sukūrė kovos su korupcija mokymo kursą, kuris apžvelgia korupcijos problemas, paaiškina, kas yra korupcija ir kokios jos apraiškos viešajame ir privačiame sektoriuose, aptaria baudžiamosios teisės aspektus, taip pat kiekvieno iš mūsų pareigą ir atsakomybę mažinti korupciją. Kursas yra paprastas ir suprantamas, garantuoja interaktyvų dalyvavimą ir grįžtamąjį ryšį. Vienas iš nuotolinio mokymosi funkcionalumu-žinių patikrinimas. Kiekvienas klausytojas, sėkmingai išlaikęs egzaminą, gauna pažymėjimą. Bendrovė turi galimybę bet kuriuo metu gauti ataskaitas apie personalo mokymus ir žinių patikrinimus, saugomus SIA Compliance Baltic serveriuose.