Par mums

Compliance Baltic sniedz dažādus pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas, korupcijas risku un starptautisko sankciju jomā. Galvenais Compliance Baltic darbības virziens ir apmācību organizēšana. Kopš 2013. gada Compliance Baltic organizētajās apmācībās klātienē un e-apmācību platformās ir apmācīti vairāk nekā desmit tūkstoši interesentu.

Compliance Baltic priekšrocība ir spēja pielāgoties jebkura klienta vajadzībām, vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumiem augstu kvalitāti. Gan apmācībām, gan konsultācijām Compliance Baltic piesaista labākos Latvijas un ārvalstu speciālistus ar lielu pieredzi un zināšanām ar risku vadību saistītajās jomās.

Compliance Baltic klientu lokā ir valsts institūcijas un pašvaldības, finanšu sektora dalībnieki, kā arī dažādu citu nozaru uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
 

Pakalpojumi

 
Compliance Baltic sniedz uzņēmumiem un organizācijām konsultācijas un atbalstu  jautājumos, kas skar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas problemātiku un sankciju risku pārvaldību.

Risku novērtējums:

  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums korupcijas un interešu konfliktu novēršanas jomā
  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums starptautisko sankciju jomā

Uzņēmuma vai iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Starptautisko sankciju jomā

 Iekšējās kontroles sistēmas izveide uzņēmumā:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Starptautisko sankciju jomā

 Uzņēmuma vai iestādes darbinieku apmācība:

Rekvizīti:

Compliance Baltic SIA
juridiskā adrese: Ogres iela 3, Jūrmala, LV 2015, Latvija
t: +371 27444866, info@compliancebaltic.eu
www. compliancebaltic.eu


PVN reģ. Nr. LV40103670302
Norēķinu rekvizīti:
AS Swedbank,
IBAN: LV26HABA0551040066757