Sankciju riski

cb-02

Starptautiskās sankcijas

E-apmācības kurss


Starptautisko sankciju riski

Starptautiskās sankcijas ir nemilitārs valstu ārpolitikas instruments, kuru realizē, lai reaģētu uz tādu valstu izaicinājumiem, kuras apdraud mieru un drošību un panāktu šo valstu rīcību, kas atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Svarīgs priekšnosacījumus sankciju prasību ievērošanā ir atbilstoša iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā. Starptautisko sankciju darbības principi ir sarežģīti un to ievērošana ir liels izaicinājums valsts pārvaldē un mūsdienu uzņēmējdarbības vidē.

Compliance Baltic piedāvā plašu pakalpojumu klāstu iestādēm un uzņēmumiem sankciju risku vadības jomā:
– iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums;
– iestādes vai uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums;
– iekšējās kontroles sistēmas izveidi iestādē vai uzņēmumā;
e-apmācību risinājums Starptautiskās sankcijas“;
iepriekšierakstīta videolekcija (1:40h) Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas“;
– specializētas apmācībās maksājumu atbilstības personālam (latviešu vai angļu valodā).

Izstrādātais e-apmācību kurss “Starptautiskās sankcijas” sniedz
iespēju izprast jomas prasības, vienkāršā, iesaistošā veidā apgūt sfēras pamatjautājumus. E-apmācības ir pieejamas Internetā, dalībniekam brīvi izvēloties apmācības laiku kursa nobeigumā dalībniekam jākārto pārbaudes tests. Pēc sekmīga testa nokārtošanas dalībnieks var saņemt apliecinājuma sertifikātu. Lai pieteiktos e-apmācību kursam, uz e-pastu info@compliancebaltic.eu jānosūta dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, maksātāja rekvizīti vai jāizmanto reģistrācijas formu.

Videolekcija “Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas” īsumā sniedz pamata zināšanas sankciju jomā, kā arī aktuālo informāciju par sankciju risku vidi Latvijā un biežāk sastopamajiem jeb tipiskajiem sankciju pārkāpumiem, kas konstatēti praksē. Videolekcijas satura veidotāja un lektore Saiva Krastiņa vada seminārus un izstrādā apmācības sankciju jomā kopš 2018.gada. S.Krastiņa ir «Citadele banka» grupas sankciju uzraudzības koordinatore un Finanšu nozares asociācijas Sankciju darba grupas locekle. Iepriekš S.Krastiņa bija Latvijas diplomāte un Ārlietu ministrijas Sankciju nodaļas vadītāja, Latvijas delegācijas FATF un Moneyval locekle, kā arī ir viena no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma sagatavotājām.
Pēc lekcijas dalībniekiem ir iespēja izpildīt pārbaudes darbu un saņemt apliecinājumu par kursa apguvi.
Lai pieteiktos apmācībām, uz e-pastu info@compliancebaltic.eu jānosūta dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, maksātāja rekvizīti vai jāizmanto reģistrācijas forma.

Izvēloties Compliance Baltic piedāvāto specializēto apmācību kursu angļu valodā “Specialized training – Sanctions risk management and sanctions investigation” dalībnieks ne tikai iegūs zināšanas par starptautiskajām sankcijām, bet arī nostiprinās savas profesionālās angļu valodas zināšanas. Pēc sekmīga kursa testa nokārtošanas dalībnieks var saņemt apliecinājuma sertifikātu. Lai pieteiktos apmācību kursam, izmantot reģistrācijas formu vai uz e-pastu info@compliancebaltic.eu jānosūta dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, info par interesējošo kursu un maksātāja rekvizīti. Nākamā apmācības notiks 2024.gada 8.martā.