Sankciju riski

cb-02

Starptautiskās sankcijas

E-apmācības kurss


Starptautisko sankciju riski

Starptautiskās sankcijas ir nemilitārs valstu ārpolitikas instruments, kuru realizē, lai reaģētu uz tādu valstu izaicinājumiem, kuras apdraud mieru un drošību un panāktu šo valstu rīcību, kas atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Svarīgs priekšnosacījumus sankciju prasību ievērošanā ir atbilstoša iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā. Starptautisko sankciju darbības principi ir sarežģīti un to ievērošana ir liels izaicinājums valsts pārvaldē un mūsdienu uzņēmējdarbības vidē.

Compliance Baltic piedāvā plašu pakalpojumu klāstu iestādēm un uzņēmumiem sankciju risku vadības jomā:
– iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums;
– iestādes vai uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums;
– iekšējās kontroles sistēmas izveidi iestādē vai uzņēmumā;
e-apmācību risinājums Starptautiskās sankcijas“;
– videoapmācību “Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas
– specializētas apmācībās maksājumu atbilstības personālam (latviešu vai angļu valodā).

Izstrādātais e-apmācību kurss “Starptautiskās sankcijas” sniedz iespēju izprast jomas prasības, vienkāršā, iesaistošā veidā apgūt sfēras pamatjautājumus. Tas aptver sekojošas tēmas: Sankciju subjekts, mērķis, efektivitāte; Sankciju veidi; Sankciju ievērošana; Sankciju ierobežojumi; Sankcijas publiskajos iepirkumos; Sankciju noteikšana; Ziņošanas pienākums. Kurss veidots itneraktīvā veidā, iekļaujot pašpārbaudes uzdevumus un nobeiguma zināšanu pārbaudes testu.
Videokursu “Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas” veido iepriekšierakstīta videolekcija (1:25h garumā), kurā bez vispārējiem prasībām tiek izskatītas arī tipoloģijas un izmeklēšanas jautājumi. Kurss noslēdzas ar zināšanu pārbaudes testu.
Apmācības ir pieejamas Internetā, dalībniekam brīvi izvēloties apmācības Pēc sekmīga testa nokārtošanas dalībnieks var saņemt apliecinājuma sertifikātu.
Cena vienam dalībniekam par vienu kursu 30 EUR + PVN.

Lai pieteiktos apmācībām, uz e-pastu info@compliancebaltic.eu jānosūta dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, maksātāja rekvizīti, nepieciešamais apmācību kursu.