Pakalpojumi

Compliance Baltic sniedz uzņēmumiem un organizācijām konsultācijas un atbalstu  jautājumos, kas skar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas problemātiku un sankciju risku pārvaldību.

Risku novērtējums:

 • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
 • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums korupcijas un interešu konfliktu novēršanas jomā
 • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums starptautisko sankciju jomā

Uzņēmuma vai iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums:

 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
 • Korupcijas un interešu konfliktu jomā
 • Starptautisko sankciju jomā

 Iekšējās kontroles sistēmas izveide uzņēmumā:

 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
 • Korupcijas un interešu konfliktu jomā
 • Starptautisko sankciju jomā

 Uzņēmuma vai iestādes darbinieku apmācība:

 • E-apmācības AML/CTF jomā (latviešu, lietuviešu un igauņu valodā)
 • E-apmācības korupcijas risku un interešu konfliktu jomā
 • E-apmācības starptautisko sankciju jomā
 • E-apmācības klientu darījumu uzraudzības speciālistiem/analītiķiem
 • Klientam pielāgotas apmācības